top of page

Lite soft konst i en
fräsch webbshop

Lite soft konst i en
fräsch webbshop

Försköna din tillvaro

Soft skapade bildkonceptet med hårt retuscherade fotografier på vitmålade objekt som vi själva valt ut och målat med väggfärg
och sprej. Verken har visats på Galleri Konstart i Stockholm.