top of page

Branding by doing är vår filosofi

Det är omöjligt att lyckas jämt eller att förutse allt som händer.
I vår komplexa och snabbrörliga värld är det viktigare att göra.
Helst mer. Och snabbare. Och bättre.

Marknadsaktivism är den bästa kommunikationsstrategin

Nära 70 procent av alla reklamkampanjen i Sverige och västvärlden misslyckas med att nå uppsatta mål. Marknadsavdelningar och reklam- och PR-byråer brukar, när kampanjer misslyckas, argumentera för att deras kampanjer ändå ”bygger varumärke” eller använda argument om ”ökad erinran i målgruppen” eller andra svårkvantifierade mått eller låtsasbegrepp. På Soft är vi misstänksamma mot dessa teorier.

I affärssammanhang talar man om att ungefär 10 procent av alla produkt- eller tjänstesatsningar som görs kommer att bli kommersiellt framgångsrika. I Hollywood brukar ungefär fem filmtitlar stå för hela den årliga vinsten, resten är alltså förlustprojekt.

Skälet till att dessa problem finns är högst verkliga och mycket komplexa. Hela idén om kontrollerad kommunikation, som merparten av Sveriges kommunikationsbyråer saluför, är teoretiskt tvivelaktig och sannolikt är strategier baserade på dessa teorier ett slöseri med tid och resurser. Kontrollerad kommunikation är en illusion för alla världens företag och organisationer som verkar på konkurrensutsatta marknader
d v s för de allra flesta.

På marknaden råder kaos
 

En kampanj eller ett budskap ska fungera på en marknad, begränsad i tid och rum, den ska trängas med enorma mängder av annan information. En lösning som visat sig fungera på en marknad vid ett tillfälle kommer sannolikt vid nästa försök att misslyckas trots flera likvärdiga förutsättningar. Och en annan lösning hade kunnat bli exakt lika framgångsrik eller kanske t o m mer om den prövats vid det första tillfället. När detta är fallet, vilket det alltid är i komplexa nätverk hamnar man i en situation som är både över- och underdeterminerad, vilket innebär att vilken lösning som helst skulle kunna fungera lika bra, eller dåligt, som någon annan.

Kaos råder och det är ingenting som undersökningar, planering eller strategi kan ändra på. Det är ett faktum som gäller för alla komplexa nätverk, som t ex vår värld, om vi får tro på matematik och vetenskap, vilket vi på Soft menar att vi ska göra. Men det betyder inte att man ska ge upp eller att inget aktivitet har värde. Det betyder tvärtom att man ska göra mer, snabbare, och eventuellt t o m med mindre resurser.

Soft projekt genererar affärer

Tänk soft i nästa projekt

Softs säljpresentationen till Wayfinder 2007 gjorde att ägarna kunde sälja verksamheten till Vodafone för 250 MSEK. Capital Cooling blev utsedda till ett av världens mest intressanta cleantechföretag av WWF 2008 och inledde en resa från Sverige och Norra Europa till Kina, Karibien och Mellanöstern baserat på en presentation, en video och en webbsajt från oss.

Annika R Malmberg och Elaine Eksvärd, som är ett par av Sveriges mest anlitade talare, fördubblade sina omsättningar med flashpresentationer från Soft.

HUI Research och Aphelion ökade omsättningen med 50 procent det verksamhetsår vi lanserade ny design, logotyp, webbsajt, presentationer och kampanjer åt dem.

 

Vi rekommenderar att man tänker Soft när man köper reklamtjänster istället för att lägga resurser, oftast på organisation och administration, på marknadsstrategier och kampanjplanering på fullservicebyråer med allt som oftast kostsam overhead. Till på köpet brukar de förfäkta kommunikationsteorier som inte möter moderna krav på effektivitet och resursutnyttjande.

Kontrollerad kommunikation är en illusion. Men det betyder inte att man ska ge upp. Det betyder att man ska göra mer och snabbare.

START

Soft knowledge #1

I år lanserar vi en serie ebooks om modern marknadsföring.
Soft knowledge nr 1 handlar om marknadsföring i
högkonjunktur och om hur företagen inte längre själva definierarkundresan – det gör kunderna.

Vi kan hjälpa er ännu mer

Soft tillhandahåller ett brett spektrum av reklamnära
produkter och tjänster. Nedan är de viktigaste.

DU ÄR

HÄR

WEBB

PRESENTATIONER

MARKNADSFÖRING

INNEHÅLL

EFFEKT

DESIGN

NY

Soft är en designstudio som 
förskönar världen med kunskap,
design och ny teknik.

Dags för ett bättre innehåll?

Behöver ni vässa era budskap och uppdatera ert innehåll? Tänk Soft.
Vi tillhandahåller kvalificerade innehållstjänster och copywriting.

KONTAKT

Soft reklambyrå AB
Triewaldsgränd 2

111 29 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-411 94 10

info@soft.se

  • Vit Instagram Ikon
  • White Facebook Icon
  • White Vimeo Icon
  • Vit Edin Ikon
  • Vit Pinterest Ikon

© 2019 Soft reklambyrå

bottom of page