top of page

En soft utställning

När man under renässansen återupptäckte antiken och började imitera de gamla mästarna skedde en märklig sammanblandning. Tanken var att imitera en naturlig verklighet. Men renässansens skulptörer målade inte sina objekt som man hade gjort under antiken. Med den ljusa marmorn uppnåddes istället en annan estetisk effekt. Denna effekt blir periodvis ett stilideal. Konsthistoriken Winckelmann beskrev idealet som edle Einfalt und stille Größe (ädel enkelhet och stilla storhet), ett monokromt ideal som främst har proportioner gemensamt med den natur den påstår sig avbilda. I denna tradition framställs också en mängd sagoväsen vars naturlighet och verklighetsimitation kan ifrågasättas.

Softs väg in i detta stilideal kom delvis från ambitionen att hitta ett konsekvent bildmanér till vårt egna varumärke. Via designtidningen How fann vi 2008 ett vitt monokromt skivomslag med vitmålade blommor som i sin tur hade hämtat inspiration från The Beatles ikoniska The White album från 1968. Vi inledde vårt skapande på Soft med att måla olika plastblommor vita som i How-exemplet men fann tidigt att det motivmässigt var otillräckligt. Istället fick samtliga medarbetare köpa ett föremål som uttryckte något om dem själva som individer. Dessa objekt, som vi målat med vit takfärg och sprejat med matt vit sprej, utgör basen för vår utställning. Senare kom vi att kombinera de vita föremålen med miniatyrfigurer som också målades vita. Med vagnen från Warhammer kom också vi på Soft fram till en sagovärld.

1920 framförde Erik Satie sin musique d’ameublement (möbelmusik) för första gången. Han instruerade publiken på Galeri Barbazanges i Paris att prata, cirkulera och inte lyssna. Men förgäves. Publiken teg och lyssnade. Saties experiment kom att påverka 60-talets musikaliska minimalister och tidiga ambient-musiker som arbetade med synthar och elektronik. Softs verk skapades för att sälja designtjänster i högteknologiska ekonomier. De är möbler i både en klassicistisk och en minimalistisk tradition. Soft har inga andra ambitioner än att de ska vara lättmöblerade i väldesignade utrymmen. Eller så har de det? De är soft och försök att försköna små hörn av världen.

En soft utställning visas på Galleri Konstart 23-24 november, kl 16-19. Till Galleri Konstart

Prenumerera —

Beställ vårt nyhetsbrev

Shop
Kommer snart! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att se när vi kommit igång.
bottom of page