top of page

Strategi för användning av sociala medier

Soft har tillsammans med HUI Research tagit fram en strategi för deltagande i sociala medier. Strategin avrapporterades vid två större stormöten med Stockholm- respektive Göteborgskontoret. Strategin inbegrep bl a hantering av nättroll och obekväma kommentarer, tilltal och tonalitet samt en del checklistor för publicering och hantering av Facebook och Twitter.

Prenumerera —

Beställ vårt nyhetsbrev

Shop
Kommer snart! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att se när vi kommit igång.
bottom of page