Strategi för användning av sociala medier

Soft har tillsammans med HUI Research tagit fram en strategi för deltagande i sociala medier. Strategin avrapporterades vid två större stormöten med Stockholm- respektive Göteborgskontoret. Strategin inbegrep bl a hantering av nättroll och obekväma kommentarer, tilltal och tonalitet samt en del checklistor för publicering och hantering av Facebook och Twitter.

#HUIResearch

Prenumerera —

Beställ vårt nyhetsbrev

We are social
Välj ett ämne
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Vimeo Icon
Shop
Kommer snart! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att se när vi kommit igång.