Video till världens största läkemedelsföretag Pfizer

Läkemedelsföretaget Pfizer har beställt en introduktionsfilm till deras e-learningswebb Min hjärtskola. Soft redigerar materialet, skriver script och copy, väljer musik, video och fotografier och producerar grafik och film.

#Pfizer

Prenumerera —

Beställ vårt nyhetsbrev

We are social
Välj ett ämne
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Vimeo Icon